Skip to content

Jenni Helenius

Kehittämispäällikkö (Kouluterveyskysely), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Jenni Helenius työskentelee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella kehittämispäällikkönä Kouluterveyskyselyn tutkimusryhmässä. Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi ja se käsittelee useita turvalliseen kouluilmapiiriin liittyviä aiheita.

Jenni on koulutukseltaan kasvatustieteen tohtori, jolla on aiempien työtehtäviensä myötä kokemusta kiusaamisen vastaisten toimintamallien kehittämisestä ja oppilaiden välisen vertaistuen merkityksestä kiusaamisen ehkäisemisessä. Jenni on myös kirjoittanut kiusaamiseen ja kaveruuteen liittyvistä aiheista lapsille, nuorille, vanhemmille ja ammattilaisille.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jenni Helenius

Blogikirjoituksissa