Skip to content

Jarno Bruun

innovaatiokoordinaattori, Kuopio & hankekoordinaattori, #parastaennen -hanke

Jarno Bruun on kuopiolainen opettaja, kouluttaja ja oppikirjailija, joka on työskennellyt vuodesta 2015 asti erilaisten pedagogisten innovaatiohankkeiden koordinaattorina. Kuluvan lukuvuoden aikana Jarno on vetänyt Pohjois-Savon Parasta ennen – hanketta, jossa on tavoitteena vahvuuksia hyödyntäen ja tiimivalmentamisen menetelmiä käyttäen yhteisöllisen toimintakulttuurin ja pedagogiikan kehittäminen, kouluyhteisön ja eri sidosryhmien osallistaminen sekä toimintaa tukevan verkoston luominen. Oppimisessa Jarnoa innostaa oppilaiden osallistaminen, yhteiskehittely, tulevaisuuden taidot sekä erityisesti tiimioppiminen: yhteinen oppimistulos on aina enemmän kuin yksilöiden osaamisen summa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jarno Bruun

Blogikirjoituksissa