Skip to content

Jari Lindström

ent. työministeri & Kuntaliiton ja TEM:n työllisyyden kuntakokeiluiden projektikoordinaattori 1/2021 ->

Jarilla on tausta kansanedustajana sekä ministerin tehtävistä vuosina 2015-2019. Hän on Kouvolan kaupunginvaltuustossa ja Kymenlaakson Liiton hallituksessa. 11.1.2021 Jari aloittaa projektikoordinaattorina, jonka tehtävänä on tukea työllisyyden kuntakokeilujen alueellisia toimijoita työllisyyden ekosysteemien luomisessa, toimijoiden keskinäisessä verkostoitumisessa ja kokeilujen vertaisoppimisessa. Hän tuottaa osaltaan valtakunnallista kokonaiskuvaa kokeilukuntien edistymisestä kokeilujen toimeenpanossa, organisoitumisessa, johtamisessa, osaamisen kehittymisessä ja toimialojen yhteistyömalleissa. Projektikoordinaattori tulee tekemään tiivistä yhteistyötä kuntakokeilutoimijoiden kanssa alueilla.

Jari on koulutukseltaan kemian laborantti ja hän on tehnyt pitkän ura paperiteollisuuden alalla. Hän on työskennellyt aiemmin mm. UPM:n ja Stora Enson palveluksessa.  Hän on myös omien sanojensa mukaan ’työttömyyden kokemusasiantuntija’, sillä aloitti poliittikkouransa tultuaan irtisanotuksi Voikkaan tehtaalta 22 vuoden uran jälkeen sekä oli työttömänä työnhakijana 1,5 vuotta pudottuaan pois eduskunnasta vuonna 2019. Jarin poliitikkoelämästä kertova ’Syvään päähän’ -kirja julkaistiin 2020.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jari Lindström

Blogikirjoituksissa