Skip to content

Jari Kallio

kenraalimajuri, Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori

Kenraalimajuri Jari Kallio valmistui upseerin uralle Kadettikoulusta 1984. Virkauran hän aloitti Porin prikaatissa opetusupseerin ja yksikön päällikön tehtävissä. Kadettikoulussa hän oli opettajan tehtävissä 1989 – 91. Vuonna 1993 suoritetun yleisesikuntaupseerin tutkinnon jälkeen, hän on palvellut mm. Pääesikunnassa, Tasavallan Presidentin adjutanttina, Maanpuolustuskorkeakoulussa ja Maavoimien esikunnassa. Kosovossa hän oli Monikansallisen Keskisen prikaatin komentaja 2004 – 05. Utin Jääkärirykmentin komentajana hän toimi 2010 – 12 ja Karjalan prikaatin komentajana 2014 – 2016. Maanpuolustuskoreakoulun rehtorina hän on ollut 1.7.2018 alkaen.

Erilaisia opintoja tai kursseja hän on lisäksi suorittanut Iso-Britanniassa, Norjassa, Latviassa ja Ruotsissa.

Kenraalimajuriksi Jari Kallio ylennettiin vuonna 2018.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jari Kallio

Blogikirjoituksissa