Skip to content

Jari Hakanen

tutkimusprofessori, Työterveyslaitos ja sosiaalipsykologian dosentti, Helsingin yliopisto

Jari Hakanen on jo yli 20 vuotta tutkinut työhyvinvoinnin näkökulmasta suomalaista työelämää: ihmislähtöistä palvelevaa johtamista ja aloitteellista oman työn tuunaamista, työn ja muun elämän yhteensovittamista sekä mielenterveyttä ja työkykyä hyvinvoinnin: työn imu, työuupumus, työssä tylsistyminen ja työholismi, näkökulmista. Hän on myös ollut kehittämässä ja toteuttamassa monia voimavaralähtöisiä kehittämishankkeita mainituista teemoista. Hän on saanut muun muassa työympäristötyön kehittämisen kultaisen erityisansiomitalin sekä hyvän työelämän puolestapuhuja- ja vuoden suomalainen työelämätutkija-tunnustuspalkinnot.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jari Hakanen

Blogikirjoituksissa