Skip to content

Jani Heikkala

Sisäisen tarkastuksen & riskienhallinnan ammattilainen yli 20 vuoden kokemuksella

Partner, IA Insight Public Oy

Jani Heikkala on toiminut yli 20 vuotta sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan tehtävissä julkisella ja yksityisellä sektorilla. Parhaillaan on partnerina IA Insight Oy:llä. Hän on vastannut erilaisten yhtiöiden ja julkisyhteisöjen sisäisen tarkastuksen toiminnosta ja toimeksiannoista.

Jani on osallistunut vastaavana tarkastajana tai tiimin jäsenenä useiden sekä julkisen että yksityisen sektorin sisäisen valvonnan arviointeihin ja laadunvarmistustarkastuksiin KPMG:n ja Control Consulting Oy:n palveluksessa. Hän on toiminut myös Sisäiset tarkastajat ry:n toiminnanjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jani Heikkala

Blogikirjoituksissa