Skip to content

Jaana Paanetoja

oikeustieteen tohtori, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti & varatuomari

Oikeustieteen tohtori, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, varatuomari Jaana Paanetoja on vankan ja monipuolisen  kokemuksen omaava työoikeuden neutraali asiantuntija. Hänellä on laaja kokemus opettajana ja kouluttajana eri yhteisöissä sekä kirjojen ja artikkeleiden kirjoittajana. Paanetojalla on selkeä esitystapa, ja hän kokee tärkeäksi välittää tietoa työoikeudesta tavalla, joka on hyödynnettävissä käytännön työtehtävissä. Hänellä on opettajan pedagoginen pätevyys ja johtamisen erikoisammattitutkinto. Paanetoja on pitkään kouluttanut muun ohessa HR-henkilöstöä ja tutustunut syvällisesti uudistuneeseen yhteistoimintalakiin ja julkaissut siitä kirjan yhdessä toisen kirjoittajan kanssa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Jaana Paanetoja

Blogikirjoituksissa