Skip to content

Ilse Rauhaniemi

johtava työterveyslääkäri, Terveystalo

llse toimii johtavana työterveyslääkärinä Terveystalossa, verkostoltaan Suomen suurimmassa yksityisessä terveyspalveluyrityksessä, jossa hän vastaa työterveyden prosesseista, niihin liittyvästä koulutuksesta ja työterveyden kehityshankkeista. Ilse on työterveyshuollon erikoislääkäri, joka on toiminut monissa eri rooleissa mm. suurasiakaslääkärinä, vastaavana työterveyslääkärinä, kouluttajalääkärinä, kliinisenä opettajana ja asiantuntijalääkärinä. Johtajakoulutuksen myötä Ilsen vahvuuksia ovat strateginen ajattelu ja organisaatioiden toiminnan ymmärtäminen. Laaja kokemus ja syvällinen osaaminen tarjoavat käytännön näkökulmia ja konkreettisia ratkaisuja työkyvyn, työpaikkojen terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.

”Tavoitteenani on vahvistaa työterveyden, organisaatioiden ja muun terveydenhuollon yhteistyötä, tukea työterveyden ammattilaisten ja organisaatioiden osaamista työkyvyn ja työurien tukemiseksi. Unelmani on, että työterveysyhteistyö on organisaatioiden ylimmän johdon agendalla, ja toimimme yhdessä yhä ennakoivammin työkykyriskien torjumiseksi. Näin turvaamme suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan palvelut heikentyvän huoltosuhteen haasteissa.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Ilse Rauhaniemi

Blogikirjoituksissa