Skip to content

Heta Pukki

puheenjohtaja, Suomen Autismikirjon Yhdistys ry

Hetalla on tutkinto autismikirjon erityispedagogiikasta Birminghamin yliopistosta, ja hän on toiminut monissa autismikirjoon liittyvissä vapaaehtois- ja ammatillisissa rooleissa yli 25 vuoden ajan. Hän on myös eurooppalaisen kattojärjestön European Council of Autistic People puheenjohtaja. Heta oli keskeinen koordinaattori ja kirjoittaja vuonna 2022 julkaistussa artikkelissa, jossa autismikirjon ihmiset ympäri maailmaa tekivät yhteenvetoa kritiikistään autismitutkimuksen painotuksia kohtaan ja nostivat esiin toiveitaan uusista käsitteistä, teorioista ja menetelmistä, joihin tulisi panostaa resursseja. Hetan osuudessa esitellään suomalaisen kuntoutustyön kannalta merkittäviä ajatuksia artikkelin ja autismikirjon aikuisten suomalaisen vertaistoiminnan kokemusten pohjalta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Heta Pukki

Blogikirjoituksissa