Skip to content

Henna Ojala

strategisen asiakaskokemuksen ja työntekijäkokemuksen johtamisen edelläkävijä

Hennan intohimona on auttaa ymmärtämään ja valjastamaan asiakas- ja työntekijäkokemuksen valtava potentiaali koko yrityksen käyttöön – aina ylimmästä johdosta kaikkien organisiaation toimintoihin ja henkilöstön työhön. Hän on perehtynyt erityisesti siihen, miten muuttuvan maailman ennakoinnin avulla rakennetaan voittavia asiakaskokemuksia ja työntekijäkokemuksia ja luodaan niiden avulla etumatkaa.

Henna on itse työskennellyt globaalisti toimivissa organisaatioissa strategia-, johto- ja kehitystehtävissä. Hän on myös toiminut HR-tehtävissä, sparrannut erilaisia yrityksiä rekrytointimarkkinoinnin haasteissa ja auttanut asiantuntijoita tuotteistamaan omaa osaamistaan. Henna on ollut lisäksi vahvasti mukana pitkäaikaisten asiakasyritystensä liiketoiminnan kehittämisessä. Hennalla on kokemusta strategian tuloksekkaasta viemisestä käytäntöön, muutosjohtamisesta sekä siilojen poistamisesta tiimien ja liiketoiminnan eri funktioiden välillä. Hän on työskennellyt myynnin, markkinoinnin, asiakaspalvelun, brändinrakentamisen, palvelukehityksen ja osaamisen kehittämisen välimaastossa. Hennan suuntaa vahvasti katsetta tulevaisuuteen – miten toimintaympäristön muutokset muuttavat asiakaskokemusta ja työntekijäkokemusta, sekä miten yritykset voivat hyödyntää ennakointitietoa tulevaisuuden kokemusten kehittämisessä jo nyt.

Henna toimii inspiroivana ja herättelevänä keynote-puhujana, neuvonantajana ja kouluttajana erilaisille organisaatioille. Hänen vahvuutenaan on järkeistää laajoja strategisia kokonaisuuksia arkipäivän tekemisen tasolle sekä auttaa löytämään keinoja miten asiakas- ja työntekijäkokemus viedään tuloksellisesti ja konkreettisesti läpi organisaation. Hänen käyttämänsä metodit ovat käytännönläheisiä ja osallistavia. Hennalla on myös monipuolinen kokemus johdon strategiatyöskentelyn fasilitoinnista, koulutuksista sekä tiimien sparrauksista. Henna inspiroi esimerkkien kautta, herättelee ja kannustaa muutokseen sekä tulevaisuudenkestävän organisaation rakentamiseen. Hän tuo toivottua konkretiaa, esimerkkejä ja selkeitä askelmerkkejä asiakaskokemus- ja työntekijäkokemuskeskusteluun, digi- ja etäajan johtamiseen.

Hennan kotisivut löydät osoitteesta: hennaojala.com

Tulevat koulutukset, vetäjänä Henna Ojala

Blogikirjoituksissa