Skip to content

Helka Raivio

erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)

Toiminut tutkija-kehittäjänä niin kuntasektorilla, yliopistolla kuin valtiollakin 17 vuoden ajan

Työtehtävissään Helka on tutkinut sosiaali- ja työllisyyspolitiikkaa sekä ollut kehittämässä erityisesti edellä mainittujen rajapinnoille asettuvia palveluita ns. haavoittuvassa työmarkkina-asemassa olevien ryhmien perspektiivistä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Helka Raivio

Blogikirjoituksissa