Skip to content

Heidi Rantanen

Lasten kaltoinkohtelua tutkinut terveystieteiden maisteri & tohtoriopiskelija, sh

Lasten kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy on ollut Heidin sydämen asia koko hänen työuransa ajan. Vuosina 2016 –2018 hän esimerkiksi toimi projektipäällikkönä Tampereen yliopiston hallinnoimassa hankkeessa: ” Lasten kaltoinkohtelun riskin tunnistaminen: Riskinarviointityökalun käyttöönotto, moniammatillinen tuki ja koulutus”.

Lisäksi Heidi on muun muassa toiminut tutkijana ja kouluttajana EU-hankkeessa (ERICA 2019–2021, https://projects.tuni.fi/erica/) ja toimii parhaillaan yhtenä sisällöntuottajana Suomen viiden yliopistosairaalan tuottamassa ”Taitava lasten kirurginen sairaanhoitaja” -koulutushankkeessa (2021–2024), missä yhtenä aiheena on lasten kaltoinkohtelun ehkäisy.

Yhteistyössä Professori Eija Paavialisen kanssa hän on myös kirjoittanut oppaan: ”Vanhemman voinnin arviointi ja perheen varhainen tukeminen lasten kaltoinkohtelun ehkäisytyössä (2019). Perheen vointia kuvaavan lomakkeen (BCAP) käyttö lapsi- ja perhepalveluissa”.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Heidi Rantanen

Blogikirjoituksissa