Skip to content

Heidi Ettanen

Head of DesignOps, H&M

Heidi Ettanen johtaa Design Operations funktiota H&M:n Customer Experience Design -yksikössä. Hänen tiiminsä tehtävänä on koota, kehittää ja edistää asiakaskeskeisiä suunnittelukäytäntöjä, skaalautuvia suunnitteluprosesseja ja urarakenteita, palvellen kansainvälistä suunnitteluyhteisöä, johon kuuluu noin 80 suunnittelijaa ja tutkijaa.

Heidi optimoi suuren designyksikön työtapoja mahdollistaakseen innovatiivisia, luovia sekä ennen kaikkea yhtenäisiä asiakaskokemuksia. Heidille on tuttua vaihtaa näkökulmaa, zoomata yksilöstä takaisin organisaation ja liiketoiminnan tarpeisiin parantaen sekä työntekijä- että asiakaskokemuksia.

Heidillä on laaja kokemus työskentelystä sekä yritysten sisäisissä tiimeissä että suunnittelutoimistoissa eri aloilla, peliteollisuudesta kansalaisjärjestöihin ja muotialaan. Hän aloitti uransa graafisena suunnittelijana, siirtyi tuotesuunnitteluun, kiinnostui palvelumuotoilusta ja päätyi innovaatiojohtamiseen ennen liittymistään H&M Groupiin.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Heidi Ettanen

Blogikirjoituksissa