Skip to content

Harri Jussila

Asianajajayrittäjä ja riidanratkaisun ammattilainen

Harri on asianajaja ja hoitaa päätyökseen yritysten välisiä riita-asioita. Hän toimii paitsi asiamiehenä, myös välimiehenä ja Suomen asianajajaliiton akkreditoimana sovittelijana. Harri neuvoo asiakasyrityksiä myös erilaisissa yhteistyökumppaneiden maksukyvyttömyystilanteissa. Harrin runsaat 20 vuotta kestäneeseen työuraansa mahtuu myös kokemus yritysjuristina toimimisesta kansainvälisessä yrityksessä. Virtaa Harri saa siitä, kun asiakasyritysten vaikeimmatkin tilanteet saadaan ratkaistua.

Harri kouluttaa säännöllisesti ihmisiä riidanratkaisuun sekä insolvenssimenettelyin liittyvistä kysymyksistä. Harrin erityinen kiinnostuksen kohde on tapa, jolla yritykset hallinnoivat ulkoisia konfliktitilanteitaan sekä menettelytavat näitä koskevien käytänteiden parantamiseen. Koulutustilanteissa Harri pyrkii pysyvien muistijälkien luomiseen elävien tapausesimerkkien ja osallistamisen kautta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Harri Jussila

Blogikirjoituksissa