Skip to content

Hannu Koponen

vanhuspsykiatrian professori (emer.)

Hannu Koponen on toiminut Helsingin yliopiston vanhuspsykiatrian professorina vuodesta 2013 ja emeritusprofessorina elokuusta 2022. Professori Koposella on pitkä ura psykiatrina, psykiatrian professorina ja psykiatrian erikoislääkärikouluttajana ja hän on osallistunut useiden Käypä hoito –suositusten laadintaan.

Eri hoitomuotoihin kohdistuvan tutkimuksen lisäksi professori Koposen kiinnostus kohdentuu erityisesti iäkkäiden depressioon ja yksinäisyyteen johtaviin ilmiöihin.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Hannu Koponen

Blogikirjoituksissa