Skip to content

Hanna Silvola

Apulaisprofessori, Hanken School of Economics

KTT Hanna Silvola on laskentatoimen apulaisprofessori Hankenin kauppakorkeakoulussa. Hänen tutkimuskohteitaan ovat ESG-mittaaminen, yritysvastuuraportointi, kestävä rahoitus ja vastuullinen sijoittaminen. Hänellä on kansainvälistä kokemusta muun muassa London School of Economicsista ja Stanfordin yliopistosta (USA).
Hanna on julkaissut lukuisia korkealaatuisia tiedeartikkeleita kansainvälisissä tiedelehdissä kuten Accounting, Organizations & Society; Journal of Business Ethics; Accounting, Auditing & Accountability Journal; Journal of Small Business Management. Tällä hetkellä hän johtaa Liikesivistysrahaston rahoittamaa “Yritysvastuun ja taloudellisen arvonluonnin yhteys: Vastuullisen liiketoiminnan mittaaminen ja analysointi ESG-informaation avulla”-tutkimushanketta.
Hannalla on useita asiantuntijatehtäviä kestävään rahoitukseen ja raportointiin liittyvissä tehtävissä. Hän toimii mm. Euroopan Arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) työryhmässä ja on toiminut useissa ministeriöiden työryhmissä ja eduskunnan asiantuntijana kestävän rahoituksen kysymyksissä. Hän on myös Suomen kestävyysraportointikilpailun tuomariston jäsen.
Hanna on toinen “Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin”-teoksen kirjoittajista. Uudistettu painos ilmestyi v. 2021 Yhdysvalloissa nimellä “Sustainable Investing: Beating the Market with ESG”. Lisäksi Hanna esiintyy usein asiantuntijana mediassa sekä toimii yritysjohdon kouluttajana.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Hanna Silvola

Blogikirjoituksissa