Skip to content

Hanna Markkula

Vuoden 2021 fysioterapeutti & terveysalan vaikuttaja

Fysioterapeutti Hanna Markkula on erikoistunut ME/CFS:n ja Long Covidin sekä perinnöllisiä sidekudossairauksia sairastavien kuntoutukseen. Hanna valittiin ME/CFS- ja Long Covid -potilaiden kuntoutuksen edistämiseksi tekemänsä työn ansiosta vuoden fysioterapeuttiksi vuonna 2021 ja Mediuutisten kokoamalle terveysalan sadan vaikuttajan listalle vuonna 2022.

Hannalla on erikoisosaamista neurologisesta ja kipupotilaan fysioterapiasta. Hanna on perehtynyt alan kansainväliseen tutkimustietoon ja tekee tiivistä yhteistyötä alan koti- ja ulkomaisten asiantuntijoiden kanssa. Hanna toimi myös v. 2021 julkaistun Duodecimin ”Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) -Hyvä hoito -konsensussuosituksen” paneelissa kuntoutuksen asiantuntijana.

”Moniammatillisuus, kuntoutujan kuunteleminen ja yksilöllisten tarpeitten huomioiminen sekä kuntoutujan osallistaminen niin kuntoutuksen suunnitteluun, toteutukseen kuin kuntoutuspalveluiden kehittämiseen lisää kuntoutuksen vaikuttavuutta.”

Tulevat koulutukset, vetäjänä Hanna Markkula

Blogikirjoituksissa