Skip to content

Elsi Huovinen

laatupäällikkö, käyttäjälähtöisen suunnittelun projektipäällikkö, A-Insinöörit Oy, TtM, Master of Quality

Elsi on terveydenhuollon asiantuntija, innostava, osaava muutosjohtaja ja isojen kokonaisuuksien hahmottaja. Hänellä on kokemusta niin yksityisen kuin julkisen puolen terveydenhuollon aloilta.

Elsi on toiminut yli 20 vuotta erikoissairaanhoidossa eri tehtävissä niin esimiehenä kuin lean-valmentajana ja muutosjohtajana. Leanin tuomat eri metodit ovat tulleet jäädäkseen myös terveydenhuoltoon ja Huovisella on paljon käytännön tietoutta ja osaamista Leanin soveltamisesta terveydenhuollon kentällä. Laatupäällikkönä Elsi vastaa A-Insinöörit konsernin laadunhallinnasta ja kehittämisestä.

Yhtenä Elsin haluna on kehittää Lean-ajattelutavan jalkauttamista kansallisella tasolla ja sitä kautta vaikutusta koko Suomen terveydenhuollon sujuvoittamiseen – iso tavoite, mutta tehtävissä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Elsi Huovinen

Blogikirjoituksissa