Skip to content

Elise Nyyssönen

kokemusasiantuntija

Elise Nyyssönen on autismikirjon aikuinen, joka työskentelee koulutuksen parissa. Taustaltaan Elise on FM, erityisopettaja ja tradenomi (AMK).  Koulutukseen Elise tuo mukaan autismikirjon kokemusasiantuntijan äänen, ja kertomuksia herättämään kohtaamiseen neurokirjon henkilöiden kanssa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Elise Nyyssönen

Blogikirjoituksissa