Skip to content

Elina Valkonen

geriatrinen fysioterapeutti, HUS

Elina Valkonen työskentelee geriatrisena fysioterapeuttina HUSilla. Elinalla on kokemusta muun muassa geriatrisesta, neurologisesta ja postoperatiivisesta fysioterapiasta sekä työskentelystä päivystyssairaalassa. Hänen kiinnostuksen kohteitaan ovat erityisesti moniammatillinen tiimityö, potilassiirtojen ergonomia sekä iäkkäiden potilaiden aktiivisuuden lisääminen sairaalajakson aikana.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Elina Valkonen

Blogikirjoituksissa