Skip to content

Elina Nieminen

lakimies, Invalidiliitto ry

Elina Nieminen, OTM on kokenut vammaisoikeusksiin erikoistunut lakimies. Vammaispalvelut ja vammaisten oikeudellisen tilan parantamiseen liittyvä asiakaspohjainen kehittäminen ja vaikuttaminen on ollut hänen keskeisin toimenkuvansa vuodesta 1998.

Hän on toiminut pääasiallisesti järjestösektorilla, mutta myös sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirassa sosiaalihuollon valvonnan valtakunnallisen lakimiehen virassa. Hänellä on vahva kokemus lukuisista asiantuntijajäsenyyksiä eri lainsäädännön kehittämishankkeissa ja -valmisteluissa, luottamustoimissa ja vammaisten palveluita turvaavien järjestöjen perustamishankkeissa.

Hänellä on monipuolinen kokemus erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon valvonnasta ja toimeenpanosta, henkilökohtaisen avun kokonaisuudesta mukaan lukien siihen liittyvät työoikeudelliset kysymykset, jonka lisäksi liikkumisen oikeuksiin liittyvät erityiskysymykset yhteiskunnan eri sektoreilla ovat olleet keskiössä. Erityinen osaaminen ja mielenkiinto kohdistuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan ja potilaan aseman ja oikeuksien, vammaisten ihmisten perus- ja ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden sekä itsemääräämisoikeuden parantamiseen. Mielenkiinto näissä kysymyksissä kohdistuu aina vaikeimmin vammaisista lapsista, aktiivi ikäisiin ja ikääntyviin vammaisiin ihmisin. Heidän, yhdenvertaisten oikeuksien ja mahdollisuuksien turvaamiseen syntyä, elää ja kuolla itsenäisinä ja itseään määräävinä tasavertaisina kansalaisina

Tulevat koulutukset, vetäjänä Elina Nieminen

Blogikirjoituksissa