Skip to content

Elina Lätti

Kehityksen ja kasvatuksen erikoispsykologi, Theraplay- & DDP-terapeutti

Erityisosaamista lasten eroauttaminen sekä kiintymyskeskeinen terapeuttinen työ

Elinan työuraan kuuluu yli 15 vuotta perhenevuolatyötä, jonka lisäksi hän toimii yksityisenä ammatinharjoittajana. Elina on kehittänyt kollegansa kanssa vahvasti traumatyöhön pohjaavan lasten eroryhmän mallin, josta on kirjoittanut kirjan ”Entäs minä? – erosurun palasista ehjäksi tarinaksi”. Hän on ollut mukana kehittämässä voimavarakeskeisen ja ratkaisukeskeisen työskentelymallin sekä tuonut Suomeen adoptio-ja sijaisvanhemmille tarkoitetun Hoitava kiintymys -ryhmätyöskentelymallin, jonka manuaalin Elina on kääntänyt suomeksi. Tarve työn kehittämiseen on aina noussut arjen asiakastyöstä, joka on ollut Elinalle erittäin innostavaa ja motivoivaa.

Elina innostuu työssään erityisesti työn kehittäminen ja sen kautta toimivien työskentelymallien toteuttaminen asiakastyössä. Hän kokee, että kiintymyskeskeinen perheterapeuttinen työ on erittäin palkitsevaa, sillä terapiaprosessin rinnalla se tarjoaa erityisesti vanhemmille onnistumisen kokemuksia vanhemmuuteen ja kasvatukseen antaen heille työkaluja toteuttaa vanhemmuutta kiintymystä rakentavalla ja vahvistavalla tavalla.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Elina Lätti

Blogikirjoituksissa