Skip to content

Elina Flemming

palvelujen kehittämispäällikkö, Laurea-ammattikorkeakoulu

Elina Flemming työskentelee palvelujen kehittämispäällikkönä Laurea-ammattikorkeakoulussa ja vastaa Laurean tilapalveluista, sekä oppimis-, työ- ja palveluympäristöjen kehittämisestä. Häntä innostaa yhteiskehittäminen ja yhdessä oppiminen projekteissa käyttäjien ja muiden kumppaneiden kanssa. Elina on opiskellut palvelujen tuottamisen ja johtamisen restonomi (amk) –tutkinnon, sekä ylemmän korkeakoulututkinnon (tradenomi, yamk) palvelumuotoiluun painottuvassa Service Innovation and Design –ohjelmassa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Elina Flemming

Blogikirjoituksissa