Skip to content

Eija Paavilainen

Lapsiperheiden haasteisiin erikoistunut hoitotieteen professori, Tampereen yliopisto

Eija työskentelee hoitotieteen professorina Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Terveystieteiden yksikössä, jossa hän on toiminut vuodesta 2001 asti. Hän on  toiminut hoitotieteen ryhmän johtajana vuoden 2021 alusta.

Eija on tehnyt laajaa tutkimustyötä lapsiperheiden haastavista elämäntilanteista. Hän on työskennellyt Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä vuodesta 2002 tutkimus- ja kehittämistehtävissä. Eijan tutkimusprojektit koskevat perheväkivaltaa, lasten pahoinpitelyä ja perheen riskioloja, sekä lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalveluja. Näitä tutkimushankkeita ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, sairaanhoitopiirit, sosiaali- ja terveysministeriö sekä Euroopan unioni (ERICA-PROJEKTI 2019-2021).

Hän on kirjoittanut yli 200 konferenssiesitystä ja yli 200 tieteellistä ja muuta julkaisua, sekä toiminut myös Child Abuse Review -lehden toimituskunnassa vuosina 2012-2017. Eija on myös kiinnostunut kehittämään näyttöön perustuvia käytäntöjä, esimerkiksi Hoitotyön tutkimussäätiön (www.hotus.fi) kanssa yhdessä. Hänen tutkimusryhmänsä valtakunnallinen hoitosuositus (päivitys 2022 alussa) lasten kaltoinkohtelun riskioloista löytyy näiltä sivuilta sekä suomeksi että englanniksi.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Eija Paavilainen

Blogikirjoituksissa