Skip to content

Eija Kärnä

Erityispedagogiikan professori, Itä-Suomen yliopisto

Eija toimii erityispedagogiikan professorina kasvatustieteiden ja psykologian osastolla. Hänen monitieteisissä ja -toimijaisissa tutkimushankkeissaan on tutkittu ja kehitetty oppimista ja kasvua tukevia ratkaisuja eri ikäisille ihmisille. Hänen tutkimuksensa keskeisiä teemoja ovat muun muassa autismikirjon lasten opetus ja oppimisympäristöt, teknologia eri ikäisten ihmisten oppimisen ja kasvun tukena sekä inkluusio ja osallisuus.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Eija Kärnä

Blogikirjoituksissa