Skip to content

Eero Laesterä

johtaja, Kuntatalous, FCG

Eero Laesterä (HT) työskentelee FCG:n kuntatalouden johtajana ja hänet tunnetaan yhtenä Suomen terävimpinä kuntatalouden asiantuntijana. Eeron vahvimpia osaamisalueita ovat julkitalouden ennakointi-, tilastointi- ja analysointijärjestelmien rakentamisen ohella talouden sopeutustyön ja rakennemuutosten haasteet. Hän on toiminut usein asiantuntijana ja selvitysmiehenä eri ministeriöiden, kuntien ja muiden julkisyhteisöiden hankkeissa, selvityksissä ja tutkimuksissa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Eero Laesterä

Blogikirjoituksissa