Skip to content

Christoffer Ericsson

ensihoidon koulutuksesta vastaava lehtori, toiminnanjohtaja Patient Safety and Learning Center-simulaatiokeskus, Arcadan ammattikorkeakoulu

Christoffer Ericsson on ensihoitaja YAMK, soveltavan psykologian maisteri, ammatillinen opettaja (AmO) sekä väitöskirjatutkija Helsingin yliopistossa. Hän toimii päätyökseen Ammattikorkeakoulu Arcadassa ensihoidon koulutusvastaavana lehtorina sekä Arcada Patient Safety and Learning Center-simulaatiokeskuksen toiminnanjohtajana ja myös kokeneena simulaatio-ohjaajana. Christofferin kiinnostuksen kohteena on mm. tiimityöskentely, johtajana ja seuraajina oleminen, hyvän ja turvallisen tiimikulttuurin luominen sekä psykologinen turvallisuus tiimissä. Hänen väitöskirjansa käsittelee ensihoitajien työelämän stressitekijöitä ja resilienssin kehitystä. Monipuolisen työkuvansa ja taustansa kautta Christofferilla on into kehittää ensi- ja akuuttihoidon järjestelmää ja ihmisten välistä työtä sekä koulutusten että tutkimusten kautta.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Christoffer Ericsson

Blogikirjoituksissa