Skip to content

Auri Korhonen

ensihoitaja AMK, työnohjaaja
Auri Korhonen on työskennellyt noin seitsemän vuotta ensihoidossa ja sitä ennen lasten- sekä aikuisten päivystyksissä.
 
Oman uupumisen myötä hän on lähtenyt perehtymään työhyvinvoinnin teemoihin, erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työssäjaksamisen parantamiseen.
 
Tällä hetkellä hän toimii työnohjaajana erilaisille työyhteisölle ja sairaanhoitajana työterveyshuolto Heltissä. Lisäksi hän on mukana kehittämässä matalan kynnyksen keskustelupalvelua (Finnhelp) sote -alan ammattilaisille.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Auri Korhonen

Blogikirjoituksissa