Skip to content

Arto K. Ahonen

PISAn kansallinen tutkimusjohtaja, Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto

Kasvatustieteiden tohtori Arto K. Ahonen työskentelee yliopistotutkijana Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksella. Hän on toiminut PISA-tutkimuksen kansallisena tutkimusjohtajana vuodesta 2016 lähtien. Hän toimii myös kansainvälisen PIAAC aikuistutkimuksen ongelmanratkaisun alueen kansallisena asiantuntijana sekä DigiConsumers -hankkeen PISAn talousosaamisen aineiston keskittyvän työpaketin vetäjänä. Arton viimeaikaiset tutkimusintressit kytkeytyvät kansainväliseen vertailevaan arviointitutkimukseen ja osaamiseen vaikuttaviin tekijöihin erityisesti koulukontekstissa. Viimeisimpänä aiheenaan hän on tutkinut koulun resurssien ja sosioekonomisen profiilin yhteyksiä oppilaiden lukutaitoon.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Arto K. Ahonen

Blogikirjoituksissa