Skip to content

Arto Hautala

tutkimus- ja koulutusjohtaja & dosentti, HUR & Oulun yliopisto

Artolla on yli 20 vuoden kokemus sydän- ja verenkiertoelimistön toiminnan tutkimisesta ja sen yhteydestä liikuntaan niin terveillä tutkittavilla kuin sydänpotilailla. Hän on ollut mukana asiantuntijana, kouluttajana ja tutkijana lukuisissa liikuntalääketieteen tutkimus- ja kehittämishankkeissa sekä Suomessa, että kansainvälisesti. Arto on Liikunnan käypä hoito suosituksen asiantuntija ja sepelvaltimotautipotilaan liikunnallinen kuntoutus – suositus työryhmän puheenjohtaja ja kokoava kirjoittaja. Tällä hetkellä hän työskentelee tutkimus- ja koulutusjohtajana HUR Oy:ssä sekä tutkijana Oulun yliopistollisen sairaalan kardiologian sydäntoimenpiteiden tutkimusryhmässä.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Arto Hautala

Blogikirjoituksissa