Skip to content

Ari Ekroos

Professori, Rakennetun ympäristön laitos, Aalto yliopisto

Ari on pitkän linjan oikeustieteilijä, jonka erikoisalaa ovat ympäristö- ja ilmasto-oikeuden tutkimus, opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen laajasti ymmärrettynä. Hän on toiminut talousoikeuden professorina yli 20 vuoden ajan tutkimusintresseinään laajasti ympäristöoikeudelliset asiat pitäen sisällään ainakin ympäristön pilaantumisen ehkäisemistä koskevan lainsäädännön, luonnonsuojelulainsäädännön, maankäytön- ja rakentamisen sääntelyn, vesioikeuden ja ilmastosääntelyn. Erityisenä kiinnostuksen kohteena Arilla on nykyisin ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen liittyvä ympäristö- ja energiaoikeudellinen sääntely. Ari on ollut toteuttamassa lukuisia ympäristölainsäädäntöön liittyviä selvityksiä. Hän on myös osallistunut moniin ympäristölainsäädännön kehittämishankkeisiin (mm. maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristönsuojelulaki ja ympäristölupahallinto) sekä toiminut erityisasiantuntijana muissa kiinteistö-, maankäyttö- ja ympäristöoikeudellisissa asioissa. Hän on työskennellyt myös Helsingin yliopiston ja Joensuun yliopiston professorina sekä kuuluu Suomen ilmastopaneeliin (2020–2023).

Tulevat koulutukset, vetäjänä Ari Ekroos

Blogikirjoituksissa