Skip to content

Anu-Liisa Rönkä

viestintäpäällikkö, Lahden kaupunki

Anu-Liisa Rönkä on työskennellyt 25-vuotisen uransa aikana organisaatioviestinnän eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän työskentelee Lahden kaupungilla työyhteisöviestinnän päällikkönä.

Hän väitteli valtiotieteiden tohtoriksi vuonna 2019 ja tutki väitöskirjassaan vuorovaikutteista riskiviestintää.

Anu-Liisa on työyhteisöviestinnän intohimoinen puolestapuhuja, ja vuorovaikutus on tärkeä teema hänen työssään. ”Työyhteisöviestinnällä pyrimme sujuvaan vuorovaikutukseen isonkin organisaation sisällä”, Anu-Liisa kiteyttää.

Hän toivoo, että kaikissa organisaatioissa niin johto, esimiehet kuin henkilökuntakin ymmärtävät viestintätoimen laaja-alaiset positiiviset vaikutukset työyhteisöön, työhyvinvointiin, työnantajakuvaan, maineeseen ja talouteen.

Anu-Liisa toimii myös työnohjaajana, mikä antaa hänelle monipuolisen näkökulman organisaatioiden toimintaan.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anu-Liisa Rönkä

Blogikirjoituksissa