Skip to content

Antti Veilahti

tutkimuspäällikkö, Kela

Antti on tutkinut nuoria vuodesta 2009 lähtien niin poliittisen osallisuuden kuin työmarkkinoiden ja sosiaaliturvan näkökulmista. Hän väitteli Lontoossa vuonna 2016 Euroopan talouskriisin vaikutuksista nuorten työllisyyteen, hyvinvointiin sekä heidän omiin kokemuksiinsa. Antti on tutkinut myös taloudellista eriarvoisuutta, nuorten syrjäytymistä sekä niin sanottuja NEET-nuoria Turun yliopistossa ja Kelassa.

Nykyisessä työssään hän on osallistunut syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarjottavien Kelan moniammatillisten palvelujen kehittämiseen. Lisäksi, hän on työskennellyt HYKS nuorisopsykiatrisilla osastoilla vaikeista mielenterveysongelmista kärsivien nuorten kanssa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Antti Veilahti

Blogikirjoituksissa