Skip to content

Anne Saarinen

Vammaispalveluiden asiantuntija (HTM), Tukiliitto

Vammaispalvelujen asiantuntija Anne Saarinen, HTM, työskentelee Kehitysvammaisten Tukiliiton oikeuksienvalvonnan yksikössä. Hänellä on yli kolmenkymmenen vuoden työkokemus vammaisten henkilöiden palveluista erilaisissa organisaatioissa, tarkastellen ohjauksen, koulutuksen, luovien terapioiden, esimiestyön ja lainsäädännön näkökulmia. Anne tuntee erityisen hyvin suomalaisen vammaispalvelujen lainsäädännön ja palvelujärjestelmän, ja ymmärtää niiden merkityksen vammaispalvelujen asiakkaiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden tukemisessa.

Anne on työskennellyt sekä järjestöissä että kuntaorganisaatioissa, joissa hän on toteuttanut ja kehittänyt palveluita ja kuntoutusta sekä edistänyt niiden välistä yhteistyötä. Häntä motivoi erityisesti uusien toimintamallien löytäminen ja kehittäminen, ja hän haluaa jatkossakin olla mukana edistämässä ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista paljon tukea tarvitsevien ihmisten arjessa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anne Saarinen

Blogikirjoituksissa