Skip to content

Anne Kanto-Ronkanen

erityisasiantuntija, STM

Annen vastuualueeseen kuuluvat mm. lääkinnällinen kuntoutus, apuvälineasiat sekä sotainvalidien ja rintamaveteraanien kuntoutus. Anne kuuluu apuvälinealan kansainväliseen WHO verkostoon ja on eurooppalaisen apuvälinealan yhdistyksen (AAATE) hallituksen jäsen.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anne Kanto-Ronkanen

Blogikirjoituksissa