Skip to content

Anne Jarva

kaavoituksen moniosaaja ja ravistelija

Anne on yhdyskuntasuunnitteluun suuntautunut arkkitehti, joka osaa katsoa kaavoitusta monesta eri näkökulmasta. Hän on työskennellyt kaavoituksen johtotehtävissä kuntasektorilla, kuntakaavoituksen ohjaajana valtion ympäristöhallinnossa ja kouluttajana eri organisaatioissa. Tällä hetkellä Anne työskentelee maankäytön ja kaavoituksen kehittämispäällikkönä Kuntaliitossa. Anne on vaikuttanut kaupunkisuunnitteluun myös kuntapolitiikassa ja järjestötoiminnassa. 

Anne osallistuu aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti kaavoitusta koskevan lainsäädännön valmisteluun ja suunnittelumenetelmien kehittämiseen. Hänen käsialansa näkyy monissa kaavoitusta koskevissa oppaissa ja julkaisuissa rantojen maankäytön suunnittelusta kumppanuuskaavoitukseen ja kaupunkiseutujen suunnitteluun. Erityisen hyvin Anne viihtyy hankkeissa, joissa voi tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa ja ravistella kaavoituksen totuttuja käytäntöjä. 

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anne Jarva

Blogikirjoituksissa