Skip to content

Annakaisa Haapasalo

FT, Professori, Itä-Suomen yliopisto, A.I. Virtanen -instituutti

Annakaisa Haapasalo toimii molekulaarisen neurodegeneraation professorina A.I. Virtanen Instituutissa, Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusryhmänsä selvittää tautimekanismeja, jotka liittyvät hermosolujen tuhoutumiseen, varhain puhkeavissa hermostoa rappeuttavissa sairauksissa, kuten otsalohkodementiassa. Tautimekanismien tunteminen molekyylitasolla auttaa kehittämään uusia tautibiomarkkereita ja terapiamuotoja näihin sairauksiin. Annakaisan ryhmä tekee voimakasta yhteistyötä perus- ja kliinisten tutkijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla sekä hyödyntää laajasti potilaista peräisin olevaa dataa, näytteitä ja soluja, ml. monikykyisiä kantasoluja. Annakaisa on myös yksi suomalaisen otsalohkodementiatutkimusverkoston, FinFTD:n, perustajajäsenistä. Verkosto pyrkii edesauttamaan otsalohkodementiasta ja muista varhain puhkeavista hermostoa rappeuttavista sairauksista kiinnostuneiden perus- ja kliinisten tutkijoiden yhteistyötä ja verkottumista.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Annakaisa Haapasalo

Blogikirjoituksissa