Skip to content

Anna-Mari Rusanen

kogniotutkija & tekoälytutkimuksen erityisasiantuntija, Helsingin yliopisto & Valtiovarainministeriö

Anna-Mari toimii sekä kognitiotieteen yliopistonlehtorina (digitaalisten ihmistieteiden osasto, HY) että tekoälytutkimukseen liittyvien tieteellisten, yhteiskunnallisten ja eettisten kysymysten erityisasiantuntijana valtiovarainministeriössä (JulkICT, VM). Anna-Mari on koulutukseltaan kognitiontutkija ja tieteenfilosofi. Hän tutkii ihmisen ja koneiden tiedonkäsittelyominaisuuksia, niiden välistä vuorovaikutusta, sekä älykkäiden teknologioiden hyödyntämiseen liittyviä haasteita.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anna-Mari Rusanen

Blogikirjoituksissa