Skip to content

Anna-Mari Jaatinen

rehtori, kouluttaja ja valmentaja

Anna-Mari Jaatinen on toiminut rehtorina ja pedagogiikan rohkeana ja kokeilevana kehittäjänä vuodesta 2004. Anna-Mari on luovaan, innovatiiviseen, yhteisölliseen, taidetta ja teknologiaa hyödyntävään pedagogiikkaan kouluyhteisöä luotsaava rehtori. Hän on valmentavan johtajuuden sekä ketterän muutosjohtajuuden taitaja. Tulevaisuuden koulun toimintakulttuurin kehittämistyö rakentuu hänen metaforansa ”Luovan tulen mallin” ympärille.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anna-Mari Jaatinen

Blogikirjoituksissa