Skip to content

Anna-Maija Ruhanen

Psykoterapeutti, Validaatiokouluttaja

Anna-Maija on kouluttanut itseään yli 30 vuotta muistisairaan ihmisen hoitoon ja kohtaamiseen liittyen. Hän on toiminut terveydenhoitajana Helsingin kotihoidossa ja opiskellut Helsingin yliopiston täydennyskoulutuksessa muistihoitajaksi. Anna-Maija toimii kotihoidossa muistisairauksia sairastavien asiakkaiden hoidon asiantuntijahoitajana. Lisäksi hän opettaa vanhustyön erikoisammattitutkinnossa muistihoitajia sekä täydennyskouluttaa hoitohenkilökuntaa.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anna-Maija Ruhanen

Blogikirjoituksissa