Skip to content

Anna Mäenpää

Head of Sustainability, Due Diligence and Stakeholder Engagement, SOK

Anna Mäenpää (VTM, MA in CSR) on yritysvastuuasioiden asiantuntija, joka auttaa yrityksiä kehittämään vastuullisuutta ja huolellisuusvelvoiteprosessia. Hänellä on kokemusta mm. ihmisoikeusiin liittyvästä riskien tunnistamisesta ja hallinnasta. Hän on seurannut asiaan liittyvän lainsäädännön kehitystä. Lisäksi hänellä on vahvaa kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä osana vastuullisuuden ja maineenhallinnan prosesseja.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anna Mäenpää

Blogikirjoituksissa