Skip to content

Anja Noro

tutkimusprofessori, THL

Anja Noro toimii tutkimusprofessorina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tutkimusalueenaan ikäihmisten palvelut ja palvelujärjestelmä sekä vanhuspolitiikka. Hänellä on gerontologian dosentuuri Tampereen yliopistossa ja hän on suorittanut terveydenhuollon tohtorin tutkinnon Helsingin yliopistossa. Kolmekymmenvuotisella urallaan hän on osallistunut isoihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin ml. ikäihmisten palveluiden vertailukehittäminen RAI-järjestelmällä. Sosiaali- ja terveysministeriössä hän toimi projektipäällikkönä hallituksen kärkihankkeessa, jossa kehitettiin ikäihmisten kotihoitoa ja kaikenikäisten omaishoitoa vuosina 2016–2018.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anja Noro

Blogikirjoituksissa