Skip to content

Anita Novitsky

asiantuntija & perheinterventiokliinikko, Monikulttuurinen osaamiskeskus, Väestöliitto

Anita on työskennellyt monikulttuurisuuskysymysten parissa koko työhistoriansa ajan ja tuntee hyvin perheiden haasteet kuntoutuspalveluissa. Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt maahan muuttaneiden perheiden ja lasten kuntoutumiseen erikoistuneena asiantuntijana Väestöliitossa, jonka lisäksi hänellä on vuosien kokemusta neuropsykiatrisen diagnoosin saaneiden maahan muuttaneiden perheiden parissa.

Anita  on toiminut lähes kolmekymmentä vuotta asiantuntijatehtävissä maahanmuuton ja kotoutumisen tuen piirissä. Hän on keskittynyt erityisesti perheen jäsenten kotoutumisen haasteisiin ja kotouttamispalvelujen mahdollisuuksiin huomioida kotoutujan yksilöllisiä tarpeita.

Anita on kehittänyt työkaluja ja toimintamalleja perheen kotoutumisprosessien havainnollistamiseen niin muuttajille itseymmärryksen tueksi, kuin ammatillisellekin lähinnä sosiaali-, terveys- ja opetustoimen kotoutumispalvelujen kentälle.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Anita Novitsky

Blogikirjoituksissa