Skip to content

Aku Varamäki

työpäivämuotoilija, perustaja, Workday Designers

Aku on innostava muutosagentti ja paremman työelämän puolestapuhuja. Akulla on kyky saada ihmiset johdosta ruohonjuuritasoa myöten mukaan suuriinkin muutoshankkeisiin ihmisiä kuunnellen ja mahdollisuuksia osoittaen.

Akulla on kokemusta erityisesti mm. sisäisen viestinnän ja liiketoiminnan kehittämisestä niin työntekijänä, konsulttina kuin yrittäjänäkin. Hän on pidetty kouluttaja ja puhuja. Akun kirja Future Proof – tulevaisuuden työkirja ilmestyi helmikuussa 2019.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Aku Varamäki

Blogikirjoituksissa