Skip to content

Aila Aho

Vihreän rahoituksen kärkiasiantuntija Suomessa

Ailalla on vankka kokemus yritysten rahoittamisesta kansainvälisillä ja kotimaisilla rahoitus- ja pääomamarkkinoilla johtotehtävissä Nordeassa ja sen edeltäjissä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana hän on paneutunut kestävyystekijöiden tuomiin vahvuuksiin ja riskeihin, kestävän rahoituksen toteutukseen sekä uusimpiin raportointivaatimuksiin. Aila on täydentänyt kauppatieteen maisterin koulutustaan Cambridgen yliopiston Sustainability Leadership Instituutin koulutusohjelmassa. Aila valittiin näköalapaikalle Euroopan Komission kestävän rahoituksen kansainväliseen työryhmään, jossa hän veti Green Bond Standardin kehitystyötä ja osallistui taksonomian valmisteluun.

Pitkän pankkiuran jälkeen Aila on toiminut osa-aikaisena kestävän rahoituksen ja raportoinnin konsulttina ja johdon kouluttajana sekä KPMG:llä, että oman yrityksensä kautta. Ailalla on harvinaisen kokonaisvaltainen ymmärrys kestävyysnäkökohdista yhdistettynä rahoituksen ja yritysten tuntemukseen. Aila on pitänyt lukuisia esityksiä vihreistä joukkolainoista, taksonomiasta ja lisääntyneestä säätelystä sekä nostanut esiin ilmastonmuutoksen hillitsemisen, ympäristövaikutusten, yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden ja hyvän hallinnon merkitystä yritysten pitkäaikaisen menestyksen pohjustajana. Aila on selkeäsanainen ja saanut kiitosta kyvystään raamittaa ja selittää kestävyysnäkökohtia yrityksille ymmärrettävässä muodossa ja avata monimutkaiseksikin koetun säätelyn saloja.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Aila Aho

Blogikirjoituksissa