Skip to content

Markus Mäkelä

Lehtori, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu, TtM, ft

Markuksella on työkokemusta fysioterapeuttina erityisesti ikäihmisten parissa (mm. palveluasuminen, kotikuntoutus) sekä kouluttajana/opettajana AMK:ssa sekä toisella asteella. Hän on toiminut myös terveysalan yrityksessä asiantuntijatehtävissä. Markus haluaa lähihoitajien kouluttajana lisätä vetovoimaisuutta ikäihmisten alaa kohtaan sekä opettaa innostavasti toimintakykyä tukevia menetelmiä, joita hoitajat uskaltavat ja osaavat hyödyntää omassa työssään.

Hän on tehnyt gradunsa kaatumisten ennaltaehkäisyyn liittyen, sekä tehnyt ”ruohonjuurityötä” opiskelijoiden sekä Pirkanmaan ikäihmisten palveluita tuottavien organisaatioiden kanssa.  Markusta innostaa positiivinen palaute opiskelijoilta sekä opiskelijoiden kertomat kokemukset siitä, että heidän oppimillaan menetelmillä voidaan vaikuttaa positiivisesti iäkkään ihmisen toimintakykyyn.

Tulevat koulutukset, vetäjänä Markus Mäkelä

Blogikirjoituksissa