Skip to content

Etäkoulutukset

– Kouluttajan opas

Vinkkejä onnistuneeseen etäkoulutukseen

Etäkoulutukset on syytä suunnitella ennakkoon mahdollisimman hyvin. Lähikoulutuksissa ihmisten välinen vuorovaikutus voi olla myös päällekkäistä ja on mahdollista ohjata samaan aikaan monia asioita. Etäkoulutuksessa osallistuminen ja vuorovaikutus on peräkkäistä, näin aika ei välttämättä riitä kaikkeen samaan kuin lähikoulutuksessa. Koko aika mitä etäkoulutuksessa käytetään, on merkityksellistä osallistujalle. Osallistujaa kiinnostaa päästä heti asiaan, jota hän on tullut kuulemaan.

Avaimet onnistumiseen.

KOKONAISUUS

Suunnittele ajallinen kokonaisuus – kuinka paljon sinun luento-osioihisi, keskusteluihin ja tehtäviin on varattu aikaa.

ALOITUS

Aloitus on etäkoulutuksissa tärkeää – aloita heti ja aloita hyvin.

AIKATAULU

Pysy aikataulussa – tämä luo luottamusta osallistujille.

Osallistumiskokemukseen vaikuttaa moni tekijä

Osallistumiskokemus tarkoittaa opiskelijan kohdalla ’miltä tämä minusta tuntuu ja vaikuttaa’ -ajattelulta eli tunteilta ja asenteilta koulutusta kohtaan. Onko opiskelu helppoa ja vaivatonta, innostavaa ja hyödyllistä? Sujuuko kaikki vaivattomalta tuntuen?

Koulutuksen tulosten saavuttamisessa = vaikuttavuudessa eli ’onnistumisessa’ on yksi sen kriittisimpiä kohtia se, miten hyvin osallistumiskokemuksen luomisessa onnistutaan.

 • Koulutuksen suunnittelussa siirretään painopistettä oppimislähtöiseen ajatteluun!
 • Ideana on panostaa opiskelijan hyvään ja vaikuttavaan oppimiskokemukseen.

Olosuhteet ratkaisevat

Miten siis luoda opiskelijalle sellaiset opiskelun olosuhteet, että hänen oppimiskokemuksestaan tulee onnistunut? Voi pohtia, mikä aikaansaa negatiivisen kokemuksen ja, mikä positiivisen.

 • Toiminnan tavoitteet tiedossa ja näkyvillä
 • Koulutus vaikuttaa kiinnostavalta: otsikot, aineistot, tehtävät
 • Koulutus on rakennettu selkeäksi ja helposti hahmotettavaksi
 • Koulutuksessa on helppo edetä
 • Ohjeet ja tehtävät ohjaavat etenemistä ja niiden mukaan on vaivatonta toimia
 • Ohjeet ja tehtävät ovat pedagogisesti mielekkäitä ja vievät tavoitteita kohti
 • Materiaalit ovat laadukkaita
 • Koulutuksessa ei ole mitään turhaa mukana
 • Koulutus on mitoitettu sopivasti aiheeseen

Aktivointi ja osallistaminen reaaliaikaisissa etäkoulutuksissa

Aktivointi ja osallistaminen on välttämätöntä etäkoulutuksissa. Aktivointi voi olla yksinkertaisimmillaan aktivoiva kysymys, jolla osallistujan tarkkaavaisuuteen ja eri asioihin keskittymiseen vaikutetaan. Aktivointi ja osallistaminen ohjaavat osallistujaa olemaan läsnä käsiteltävien asioiden parissa, toimimaan verkkoympäristössä tavoitteellisesti sekä opiskelemaan että oppimaan asioita tehokkaasti.

Mieti aluksi miksi haluat aktivoida ja osallistaa opiskelijat. Aktivointia tarvitaan, jotta opiskelijoiden fokus pysyy koulutuksen aiheessa ja sen eri teemoissa koko koulutuksen ajan.

Katso videolta pedagogi Hanne Kolin vinkit aktivointiin.

Aktivointikeinoja on monia.

OHJELMA JA AIKATAULU Hyvin suunniteltu, tavoitteellinen ohjelma ja selkeä aikataulu, joka jaetaan ennakkoon osallistujille

ESITTÄYTYMINEN Osallistujat esittäytyvät koulutustilaisuuden alussa. Tervehtiminen voi olla lyhyt esittäytyminen peräkkäin video- ja ääniyhteydellä, se voi olla lyhyt tekniikkatsekkaus, se voi tapahtua chatissä kirjoittamalla.

KESKUSTELUT Tilaisuuden eri osissa voi toteuttaa aihealueisiin liittyviä keskusteluja. Keskustelut voivat olla luonteeltaan vapaita aiheesta käytäviä keskusteluja, tavoitteellisia ohjeistettuja keskusteluja, ideointikeskusteluja, yhteiskehittelyä. Keskusteluja ohjeistetaan tehtävällä, jossa tavoitteet, työskentely, dokumentointi jne. ovat kuvattuna.

CHAT Koulutuksessa voidaan hyödyntää Chat-toimintoa esimerkiksi kysymysten esittämiseen tai osallistujien keskinäiseen ajatustenvaihtoon.

KYSELYT JA ÄÄNESTYKSET Koulutuksen aikana voidaan aktivoida osallistujat ottamaan kantaa tai selvittää heidän kiinnostusta eri asioihin.

PIENRYHMÄTYÖSKENTELY Etäkoulutustilaisuudessa voi varata aikaa pienryhmätyöskentelyyn. Työskentely tapahtuu Breakout-huoneissa. Pienryhmän koko on mielellään maksimissaan 6 henkilöä yhdessä huoneessa. Näin ryhmä pysyy tavoiteorientoituneena. Tämän toteuttaminen vaatii suunnittelua ja ryhmätehtävän laadintaa. Tehtävä voi sisältää ryhmän organisoitumisen, työskentelyn ja työjaon, jos ryhmä ei ole aikaisemmin työskennellyt yhdessä.

PARITYÖSKENTELY Etäkoulutustilaisuudessa voi varata aikaa parityöskentelyyn. Työskentely tapahtuu Breakout-huoneissa.

YKSILÖLLINEN TYÖSKENTELY Etäkoulutustilaisuudessa voi varata tietyn ajanjakson yksilölliseen työskentelyyn. Kouluttaja suunnittelee tehtävän ja jakaa sen osallistujille. Tähän voi liittää myös kysymysten esittämisen ja vastauksia esimerkiksi kouluttajan tai muiden osallistujien toimesta vaikka Chat-toiminnon kautta.

CASE- ESIMERKIT Osallistujat voivat luoda ja esittää aiheeseen liittyviä case-esimerkkejä (ennakkoon suunniteltuja tai koulutustilaisuuden aikana suunniteltuja).

VIDEOT Koulutuksen aikana voidaan katsoa videoita tai kuunnella podcasteja. Näitä varten laaditaan ohjeet esimerkiksi kysymyksin (mitä havainnoidaan, mihin huomio kiinnitetään, miten havainnot kirjataan jne.).

OSALLISTUJIEN ESITYKSET Osallistujat tuovat koulutukseen omia aiheeseen liittyviä esityksiä.

OSALLISTUJIEN ERILAISET ROOLIT JA TEHTÄVÄT Osallistujia voi aktivoida erilaisin roolein ja tehtävin koulutuksen aikana esimerkiksi ryhmätöissä ja esityksissä.

TYÖKIRJA Osallistujat voidaan aktivoida ns. työkirjan ja sisällä olevien tehtävien avulla dokumentoimaan omaa opiskeluaan järjestelmällisesti.

REFLEKTOINTI Osallistujat voivat reflektoida oppimaansa, prosessia tai eri aihealueita ja niiden merkitystä, vaikka kuvien avulla. Esimerkiksi tuo mukanasi kuva/valitse kuva ja kerro/selosta/selitä sen avulla.

Ryhmäkoko & dynamiikka

Ryhmäkoko vaikuttaa sopiviin aktivoinnin keinoihin ja dynamiikkaan. Katso oheinen video ryhmädynamiikasta.

Suurenkin ryhmän (50 henkilöä) voi osallistaa ryhmäkeskusteluun ja ideointiin. Näin saadaan suurenkin joukon ajatuksia nopeasti yhteiseen tarkasteluun.

Jaa osallistujat pienryhmiin, mielellään max. 6 henkilöä/ryhmä. Max 6 henkilön ryhmä pystyy päämäärätietoiseen toimintaan, suurempi osallistujamäärä heikentää ryhmän jäsenten mahdollisuuksia osallistua tasaisesti keskusteluun. Alla idea toteuttamiseen, mikäli ryhmäläisten on hyvä kirjata ajatuksiaan yhdessä ylös.

Tehtävät ja työskentelyohjeet

Tehtävillä ja työskentelyohjeilla voit ohjata toimintaa etäkoulutuksissa. Katso videolta, mitä huomioida toimivassa tehtävänannossa.

  • Mikä on tehtävän tavoite?
  • Käytetäänkö tehtävässä aineistoa?
  • Kuinka paljon aikaa käytetään tehtävään?
  • Kuinka kohdennat tehtävän osallistujille?
  • Miten ohjeistat mitä tehtävässä on tarkoitus tehdä?
  • Kuinka ryhmä organisoituu? Miten toimitaan yhdessä?
  • Ohjaako joku henkilö tai tehtävänanto toimintaa?
  • Miten tehtävässä edetään vaihe vaiheelta?
  • Ohjeistatko ajankäytössä?
  • Onko osallistujilla tehtävässä erilaisia rooleja?
  • Dokumentoidaanko tehtävä?
  • Miten tehtävä linkittyy koulutuspäivän teemaan ja mitä sillä tavoitellaan?

Suunnittele tehtävä huolellisesti ja varmista hyvä osallistumiskokemus kaikille!

 • Suunnittele keskustelun aihe
 • Kirjoita tehtävä ja työskentelyohjeistus ryhmälle. Päätä keskustelun pituus.
 • Voit luoda yhteisen virtuaalidokumentin, jota kuka tahansa linkin saanut voi muokata
 • Tee jokaiselle ryhmälle oma numeroitu ryhmäalue yhteiseen dokumenttiin
 • Jaa dokumentin linkki osallistujille esim. chatissä
 • Jaa osallistujat ryhmiin ryhmähuoneisiin.
 • Voit luoda lisäksi myös yhteisesti muokattavissa olevan dokumentin hyödyntäen työkaluna esim. Googlen Jamboard, Docs, Slides tai Sheets.

Zoom-alusta

Tutustu Zoomin eri toimintoihin.

Katso Zoom-alusta video-ohjeistukset kouluttajille alta! 

 • Pystyt keskustelemaan osallistujien kanssa; osallistujat pystyvät välittämään videota tietokoneen kameralla sekä keskustelemaan suullisesti mikrofonin välityksellä.
 • Osallistujat pystyvät keskustelemaan kirjallisesti, esimerkiksi esittämään kysymyksiä, chatissä
 • Pystyt jakamaan osallistujia virtuaalisiin pienryhmiin “Breakout Rooms
 • Pystyt jakamaan osallistujille dokumentteja chatissä
 • Voit käyttää valkotaulua “Whiteboard”, johon myös osallistujat pystyvät tekemään merkintöjä “Annotate” painikkeen avulla.
 • Voit tehdä kyselyitä osallistujille, mahdolliset kyselyt suunnitellaan ja asetetaan valmiiksi ennen koulutuksen alkamista “Polling
 • Äänetön interaktiivisuus – reaktiot, kädet pystyyn jne. – kommunikointi keskeyttämättä luentoa ”Non-verbal Feedback
 • Voit mahdollistaa osallistujien näytönjaon ”Sharing a Screen

Digitaalisia työkaluja verkkotyöskentelyyn  

Google Jamboard on Googlen seinätyökalu, johon voit rakentaa valmiita pohjia ja osallistaa osallistujia esimerkiksi muistilappujen tai valkotauluominaisuuden avulla.

Google Docs (tekstieditoridokumentti) Google Slides (diaesityseditori) jossa virtuaalista dokumenttia voi työstää verkossa usea henkilö samaan aikaan. Esimerkiksi jokaisella henkilöllä tai tiimillä tai aiheella oma dia tai sivu.

Pilvipalvelut – pystyt jakamaan osallistujille dokumentteja, esimerkiksi Google Drive tai OneDrive -palveluiden kautta.

Mikäli haluat käyttää jotain Googlen työkaluista, ota yhteys asiakaskokemustiimiin.

Valmistele koulutuksen esitysmateriaalit

Diaesityksen suunnittelussa huomioi osallistuja esimerkiksi näin:

 • älä täytä yksittäistä diaa liialla tekstillä
 • nosta esiin tärkeät käsitteet
 • visualisoi tietoa
 • käytä kuvia, kuvioita, kaavioita
 • ohjaa havaintoa, auta kohdistamaan tarkkaavaisuus haluamaasi kohtaan esimerkiksi nuolin, numeroin tai muin symbolein
 • tuo yhteen diaan asiaa vaihe vaiheelta pala kerrallaan
 • pohdi esiintyjän puheen ja dioilla näkyvän tiedon suhdetta
 • ennakoi, ettei esitys ole kognitiivisesti liian kuormittava

Pidä mielessä:

 • verkossa ihminen lukee tekstiä SILMÄILLEN ja tekee päätelmiä nopeasti
 • kirjoita lyhyitä lauseita
 • korosta tärkeänä pitämäsi SEIKAT

Videot: jaa katsominen näytöltä tai jaa videon linkki esimerkiksi chatissä.

Toimita esitysmateriaalisi osoitteeseen customerservice@professio.fi mielellään 7 päivää ennen koulutusta.

Vinkkejä videolla opettamiseen

 • Katso kameraan, näin pystyt myös etänä luomaan yhteyden kuulijoihisi.
 • Esiinny kuin paikalla olisi salillinen ihmisiä! Kuuluva ääni ja rento asenne tekevät esityksestä miellyttävän katsoa.
 • Tarkista kamerasi asento ja etäisyytesi mikrofonista parhaan äänenlaadun ja kuvan takaamiseksi.
 • Kerää palautetta osallistujilta vilkaisemalla välillä osallistujien videoita, ikonireaktioita ja tarkistamalla chatin viestit.
 • Opasta ja ohjaa keskustelua.
 • Anna vuorovaikutukselle tilaa, etäkoulutuksessa on hyvä sietää hiljaisuutta hieman pidempään, jotta osallistujat ehtivät reagoimaan.
 • Käy koulutuksen alussa läpi yhteiset pelisäännöt; esimerkiksi se kuinka toivot, että puheenvuoroa pyydetään ja kysymyksiä esitetään.
 • Innosta osallistujia käyttämään videokuvaa ainakin esittelyiden sekä harjoitusten ja keskustelujen aikana.
 • Älä kiirehdi liikaa, anna osallistujille aikaa avata mahdollisesti jakamasi tiedostot sekä tutustua näyttämääsi esitysmateriaaliisi.
 • Muista, että tunnetilat tarttuvat myös virtuaalisesti – jos olet innostunut aiheestasi, niin todennäköisimmin katsojakin on.

Haluatko kehittyä kouluttajana? Tarjoamme koulutuksia myös sinulle