Skip to content

TUTKIMUS TERVEYDENHUOLLON KEHITYSHANKKEISTA 2021-2023

Päättäjäkysely: Tulevaisuuden Sairaala 2021 -osallistujat

Selvitimme terveydenhuollon ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastaajat ovat Tulevaisuuden Sairaala 2021 -tapahtumaan osallistuvia terveydenhuollon päätöksentekijöitä.

Vastaajien funktio ja toimiala

Lähes puolet vastaajista työskentelevät organisaationsa ylimmässä johdossa. Lisäksi joukossa on pääosin tietohallinnossa sekä kehitystehtävien parissa työskentelviä henkilöitä.

Vastaajat työskentelevät pääosin terveys- ja sosiaalipalveluissa (80%). Muissa julkisen hallinnon tehtävissä työskentelee 9 % ja loput 13 % työskentelevät kiinteistö- ja rakennusalalla.

Vastaajien päätöksentekoasema

Lähes 2/3 vastaajista kuuluu yrityksensä johtoryhmään. Keskijohdossa työskentelee 13 %, päällikkötasolla 9 % ja loput vastaajat ovat asiantuntija- tai vastaavissa tehtävissä.

Vastaajat ovat optimistia organisaationsa liikevaihdon kehityksen suhteen – Vastaajista 71% ennustaa organisaationsa liikevaihdon pysyvän budjetissa tänä vuonna. Noin 25 % uskoo liikevaihtonsa nousevan hieman verrattuna viime vuoteen ja  vain 5 % odottaa liikevaihtonsa laskevan hieman verrattuna viime vuoteen.

 

Kehitysbudjetti & pandemian vaikutus hankkeisiin

Pandemialla ei ole juuri ollut vaikutusta kehitysbudjettiin – 80 % vastaajista kertoo organisaationsa kehitysbudjetin pysyneen samana pandemiasta huolimatta. 10 % kertoo nostaneensa kehitysbudjettia vastatakseen pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Vain 10 % kertoo, että kehitysbudjettia on laskettu hieman pandemian johdosta.

Sen sijaan pandemialla on ollut vaikutusta suunniteltujen kehityshankkeiden aloitukseen jopa puolissa organisaatioissa. 32 % vastaajista kertoo, että aiemmin suunniteltujen hankkeiden aloittamista on viivästytetty. Jopa lähes 20 % kertoo aloittaneensa uusia kehityshankkeita pandemian johdosta.

”Pandemian johdosta on tehty akuutteja käyttöönottoja ja toiminnan kehittämistä pikaisella aikataululla. Rahoituksen painopisteisiin on myös tehty pientä muutosta.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat yrityksellenne ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Seuraavan kolmen vuoden aikana vastaajien organisaatioissa keskitytään erityisesti digitaalisten palveluiden kehittämiseen – nämä ovat fokuksessa 65 %:lla vastaajista.

Luonnollisesti myös terveydenhuollon hankkeisiin investoidaan valtaosassa vastaajien organisaatioissa – nämä hankkeet ovat fokuksessa noin 60 %:lla vastaajista. Myös asiakaskokemuksen kehittämisen hankkeet ovat ajankohtaisia lähes 60 %:lle vastaajista.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmiksi hankkeiksi nousevat digitaalinen asiakaskokemus, digitaalisten palveluiden luominen sekä mobiilipalveluiden kehittäminen – nämä projektit ovat työnalla peräti 60 %:lla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös digitaalisen käyttäjäkokemuksen parantaminen sekä erilaiset alustat ovat ajankohtaisia yli puolilla vastaajista.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Digitaalisen asiakaskokemuksen sekä digitaalisten palveluiden kehittämisen parissa työskentelevistä yli 50 % kertoo olevansa hankkeiden kanssa melko tai täysin alussa (asteikolla 1-2/5).

Myös mobiilipalveluiden kehittäminen on vastaajien keskuudessa hyvin alkutekijöissä – lähes 70 % näiden hankkeiden parissa työskentelevistä kertoo olevansa tasolla 1-2/5.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Terveydenhuollon palveluiden alta erityisesti digitaalisten terveyspalveluiden kehittämiseen investoi lähes 80 % vastaajista. Hoitoprosessien kehittäminen on myös yhtä monella työnalla – Nämä kaksi investointikohdetta pitivät kärkisijaa myös viime vuoden tutkimuksessa.

Lisäksi terveydenhuollossa investoidaan erityisesti omahoito- ja vastaanottoratkaisuihin sekä sairaalalogistiikkaan.

GET INSIDE! Terveydenhuolto: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

Suurin osa niistä vastaajista kellä digitaaliset terveyspalvelut ovat työnalla, kokevat että hankkeiden kanssa on vielä paljon kehitettävää – lähes 60 % arvioivat olevansa hankkeiden kanssa tasolla 1-3/5.

Erityisesti apua kaivataan sairaalalogistiikan hankkeiden kanssa. Kaikki näiden hankkeiden kanssa työskentelevistä kertovat olevansa täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa. Pisimmällä ollaan rakennushankkeissa sekä hoitoprosessien kehittämisessä.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Lähes 75 % vastaajista investoi asiakaspolun optimointiin seuraavan kolmen vuoden aikana. Lisäksi asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisut, palvelumuotoilu ja konseptointi sekä asiakasymmärryksen kehittäminen on työnalla lähes 70 %:lla vastaajista.

Kolmannes vastaajista investoi myös asiakkuuden analytiikkaratkaisuihin.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka suurin osa vastaajista kertoo investoivansa asiakaspolun optimoinnin ratkaisuihin seuraavan kolmen vuoden aikana, yli 60 % vastaajista kokee olevansa vielä joko täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa.

Asiakaskokemuksen mittaamisten ratkaisuiden kanssa hieman alle 40 % vastaajista kokee olevansa jo melko pitkällä näiden hankkeiden kanssa – loput hankkeiden parissa työskentelevistä ovat vielä alkutekijöissään.

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly- ja robotiikkahankkeiden osalta ajankohtaisimmiksi nousevat älykäs automaatio ja tietolouhinta – nämä hankeet ovat työnalla puolilla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Viime vuoden tutkimuksessa ajankohtaisimmaksi nousi algoritmit – 56 % kertoi vuosi sitten investoivansa näihin hankkeisiin. Nyt algoritmiratkaisuihin keskittyy enää 25 % vastaajista.

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Tekoäly ja robotiikkahankkeet ovat vielä melko alkutekijöissään vastaajien organisaatioissa. 60 % niistä vastaajista, ketkä investoivat älykäs automaatioratkaisuihin, ovat hankkeiden kanssa vielä täysin alkutekijöissä (tasolla 1/5).

Myöskään tietolouhintahankkeiden kanssa kukaan vastaajista ei koe olevansa melko tai todella pitkällä.

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Kiinteistökehityshankkeiden alta nousee erityisesti sisäilman laatu sekä tilaratkaisut – yli 70 % vastaajista investoivat näihin lähivuosina.

Lisäksi turvallisuus ja erilaiset älyratkaisut sekä rakennushankkeiden hallinta ovat ajankohtaisia lähes 60 %:lle vastaajista.

GET INSIDE! Kiinteistökehitys: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa

Pisimmällä kiinteistökehityshankkeissa ollaan kiinteistöjen turvallisuuden sekä tilaratkaisuiden kanssa. Jopa 80 % kertoo olevansa melko tai todella pitkällä kiinteistöjen turvallisuusratkaisuiden kanssa. Myös tilaratkaisuiden kanssa 30 % vastaajista kokee olevansa melko tai todella pitkällä.

Hankkeet sisäilman laadun parantamiseksi ovat jo aloitettu, mutta vain kolmannes vastaajista kertoo organisaationsa olevan jo melko pitkällä näiden hankkeiden kanssa.

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

 

Pohjoismaiden suurin terveydenhuollon päättäjätapahtuma.

500 OSALLISTUJAA

 • Sairaanhoitopiirin johtaja &
  hallituksen pj
 • Hallintoylilääkäri, johtava ylilääkäri
 • Muutosjohtaja
 • Projekti/hankejohtaja
 • Arkkitehti, rakennuttaja- & kiinteistöpäällikkö

3 TEEMAA

 • Digitaalinen sairaala & terveydenhuolto
 • Terveydenhuollon kiinteistön elinkaari
 • Palveluintegraatiot

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 20 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen
 • Dataraportti osallistujista ja tapahtuman onnistumisesta tapahtuman jälkeen.

Mietitään teille sopivin kumppanuusratkaisu.

Lue lisää Tulevaisuuden Sairaala 2021 -tapahtumasta täältä.