Skip to content

TUTKIMUS TEOLLISUUDEN PÄÄTTÄJIEN KEHITYSHANKKEISTA 2022-2024

Päättäjäkysely: Teollisuus 4.0. tapahtuman -osallistujat

Selvitimme teollisuuden alan ylimmältä johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita. Kyselyyn vastaajat ovat Teollisuus 4.0. -tapahtumaan osallistuvia päätöksentekijöitä.

Vastaajien funktio

Noin 40 % vastaajista työskentelee organisaationsa ylimmässä johdossa. Lisäksi joukossa on pääosin kehitystehtävien ja tietohallinnon sekä myynnin parissa työskenteleviä henkilöitä.

Lähes 40 %:lla vastaajista on yli miljoonan euron kehitysbudjetti ensi vuodelle.

Vastaajien päätöksentekoasema

Lähes 60 % vastaajista kuuluu yrityksensä johtoryhmään. Keskijohdossa työskentelee 23 %, päällikkötasolla 6 % ja loput vastaajat ovat asiantuntija- tai vastaavissa tehtävissä.

Vastaajat ovat optimistia organisaationsa liikevaihdon kehityksen suhteen – Jopa 18 % uskoo liikevaihtonsa nousevan merkittäväsi tänä vuonna. Lähes 70% ennustaa liikevaihtonsa nousevan hieman verrattuna viime vuoteen ja loput 15% odottavat organisaationsa liikevaihdon pysyvän budjetissa tänä vuonna.

Kehitysbudjetti & pandemian vaikutus hankkeisiin

60 % vastaajista kertoo organisaationsa kehitysbudjetin pysyneen samana pandemiasta huolimatta. 30 % vastaajista kertoo nostaneensa kehitysbudjettia hieman tai merkittävästi vastatakseen pandemian mukanaan tuomiin haasteisiin. Vain noin 10 % kertoo, että kehitysbudjettia on laskettu hieman pandemian johdosta.

Sen sijaan pandemialla on ollut vaikutusta suunniteltujen kehityshankkeiden aloitukseen hieman alle puolissa organisaatioissa. 18 % vastaajista kertoo, että aiemmin suunniteltujen hankkeiden aloittamista on viivästytetty. Jopa 27 % kertoo aloittaneensa uusia kehityshankkeita pandemian johdosta.

”Panostamme kestävään kehitykseen liittyviin hankkeisiin koko ajan enemmän. Lisäksi ICT-hankkeiden merkitys korostunut pandemian myötä.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat yrityksellenne ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Seuraavat teemat nousevat vastaajien keskuudessa; digitaaliset palvelut, tekoäly & robotiikka, analytiikka, asiakaskokemus, kyberturva ja it-palvelut.

» 84 % investoi digitaalisiin palveluihin
» 75 % vastaajista investoi tekoäly & robotiikka hankkeisiin
» 69 % kehittävät analytiikkaratkaisujaan
» 63 % investoivat teolliseen internetiin
» 50 % investoivat asiakaskokemusratkaisuihin
» 41 % panostavat IT-palveluihin
» 34 % investoivat kyberturvaratkaisuihin

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmiksi hankkeiksi nousevat prosessien digitalisointi, digitaaliset alustat sekä digitaaliset liiketoimintamallit – nämä projektit ovat työnalla yli puolella vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös digitaalisten palveluiden luominen sekä digitaalisen asiakaskokemuksen parantaminen ovat ajankohtaisia hankkeita yli 40% vastaajista.

GET INSIDE! Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka 70 % vastaajista kertoo investoivansa prosessien digitalisointiin ja digitaalisiin alustoihin, yli 40 % kokee organisaationsa olevan silti joko täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa.

Digitaalisten liiketoimintamallien luomisen osalta ollaan myös hyvin alkutekijöissä. Ainoastaan noin 10 % vastaajista kelle nämä hankkeet ovat ajankohtaisia, kertovat heidän olevansa pitkällä strategian luonnin kanssa. Loput vastaajat arvioivat organisaationsa olevan tasolla 1-3/5.

GET INSIDE! Tekoäly & Robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly & robotiikkahankkeista ajankohtaisimmaksi nousee koneoppiminen, älykäs automaatio ja RPA – nämä hankkeet ovat työnalla yli puolella vastaajista.

”Panostamme seuraavan sukupolven järjestelmien älykkyyteen.”

GET INSIDE! Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Koneoppimisen hankkeiden parissa työskentelevistä jopa yli 70 % kertoo olevansa hankkeiden kanssa melko tai täysin alussa (asteikolla 1-2/5). Myös älykkääseen automaatioon panostavista 65 % arvioivat organisaationsa olevan melko tai täysin alussa hankkeiden kanssa.

Kehitettävää löytyy myös ohjelmistorobotiikan ja pilvipalveluiden hankkeiden saralla – molempien hankkeiden osalta vain alle 20 % kokee olevansa melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa. Loput arvoivat organisaationsa olevan tasolla 1-3/5.

GET INSIDE! Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Analytiikan saralla yli puolet vastaajista investoivat seuraavan kolmen vuoden aikana analytiikkastrategian luomiseen, ennustavaan analytiikkaan, datan visualisointiin sekä raportointiin ja dash boardeihin.

GET INSIDE! Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Niistä vastaajista, kelle ennustavien analytiikka ratkaisuiden kehittäminen on ajankohtaista, yli 60 % sanoo olevansa vielä melko tai täysin alkutekijöissä näiden hankkeiden kanssa.

Analytiikkastrategian luomisessa sen sijaan ollaan vastaajien keskuudessa hieman pidemmällä – hieman yli 40 % kertoo olevansa jo melko pitkällä strategian luomisen kanssa.

GET INSIDE! Teollinen internet: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Teollisen internetin osalta jopa 85 % vastaajista keskittyvät datan analysointiin. Lisäksi suurimmalla osalla vastaajista on seuraavan kolmen vuoden ajalle suunnitelmissa sensori sekä laitehankintoja sekä investointeja pilvipalveluratkaisuihin sekä automaatioon.

GET INSIDE! Teollinen internet: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Hieman yli 20 % vastaajista kokee organisaationsa olevan jo melko tai todella pitkällä datan analysointiratkaisujen sekä sensori ja laitehankintojen kanssa. Loput 80 % vastaajista arvioivat olevansa vielä tasolla 1-3/5.

Myös pilvipalveluratkaisuiden kanssa on suurimmalla osalla kehitettävää. Yli 40 % niistä vastaajista kelle hankkeet ovat ajankohtaisia, arvioivat olevansa täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Lähes 70 % vastaajista investoi asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisuihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lisäksi asiakasymmärryksen ratkaisut, CRM-alustat sekä asiakkuuden analytiikkaratkaisut ovat työnalla noin 40 %:lla vastaajista.

 

GET INSIDE! Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka suurin osa vastaajista kertoo investoivansa asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisuihin, yli 65 % arvioi organisaationsa olevan silti joko täysin tai melko alussa hankkeiden kanssa.

Eniten kehitettävää riittää asiakaspolun optimoinnin sekä asiakkuuden analytiikkaratkaisuiden kanssa – yli 75 % vastaajista kelle hankkeet ovat ajankohtaisia, arvioivat olevansa täysin tai melko alussa näiden hankkeiden kanssa.

GET INSIDE! IT: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Jopa yli 90 % vastaajista investoivat prosessien automatisointiin lähitulevaisuudessa. Myös API rajapinta -hankkeet ovat työnalla 70 %:lla vastaajista.

Lisäksi yli 60 % vastaajista investoi digitaalisiin palveluihin sekä integraatiohankkeisiin.

GET INSIDE! IT: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Vaikka prosessien automatisointi on yli 90 % vastaajien työpöydällä seuraavien kolmen vuoden aikana, vain hieman yli 20 % kertoo olevansa edes melko pitkällä hankkeiden kanssa (asteikolla 4/5). Loput vastaajista arvioivat organisaationsa olevan tasolla 1-3/5.

API-rajapintahankkeissa yli 70 % vastaajista kertoo yrityksensä olevan tasolla 1-3/5 hankkeiden kanssa.  Myös erilaisissa integraatiohankkeissa vastaajat kokevat olevansa vielä melko alkutekijöissä – noin puolet vastaajista kertoo yrityksensä olevan tasolla 1-3/5.

GET INSIDE! Kyberturva: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Kyberturvahankkeista ajankohtaisimmaksi nousevat datan ja verkkojen turvallisuus – lähes 80 % investoi näihin lähitulevaisuudessa.

Lisäksi pilvipalveluiden turvallisuusratkaisuiden kehittäminen on lähes 75 % vastaajista ajankohtaista. Yli puolille vastaajista ajankohtaisia hankkeita ovat lisäksi tietomurtojen torjuminen ja kyberturvastrategian kehittäminen.

GET INSIDE! Kyberturva: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Datan turvallisuudessa lähes 40 % vastaajista kertoo yrityksensä olevan jo melko pitkällä. Myös tietomurtojen torjumisessa lähes 30 % vastaajista kokee yrityksensä olevansa melko pitkällä.

Keskimäärin eri kyberturvaprojekteissa vastaajat kokevat yrityksensä olevan noin asteikolla 3/5 – eli hankkeet ovat aloitettu, mutta kehitettävää vielä löytyy.

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

NOUSE GLOBAALIN KILPAILUN HUIPULLE.

31.8.2021 | Virtuaalitapahtuma

 

200+ ALAN PÄÄTTÄJÄÄ

Tapahtuma kokoaa teollisuusalan päättäjät ympäri Suomen.

 • Suurimpien teollisuusyritysten liiketoimintajohto
 • Tehtaiden johto
 • IT-johto
 • Tuotantojohto
 • Kehitysjohto

3 PÄÄTEEMAA

Suoraa puhetta asiasta.

 • Uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • Älykäs tuotanto
 • Kyberturva

TAPAHTUMAKUMPPANINA

Mahdollisuus tavoittaa ja vaikuttaa päättäjiin.

 • Tapaamistakuu: 5-15 ennaltasovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys tapahtuman markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti 10 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus puheenvuoroon tapahtuman ohjelmassa.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi tapahtuman jälkeen
 • Kattava datapaketti tapahtuman jälkeen onnistumisestanne.