Skip to content

Kysyimme Suomen suurimpien yritysten HR-johdolta:
TULEVAT KEHITYSHANKKEET 2022-2024

Päättäjäkysely: Strategy Talk HR 2022 -talk shown osallistujat

Selvitimme yksityisen puolen sekä julkisen sektorin toimijoiden HR-johdolta heidän lähivuosien kehityshankkeita sekä koronan vaikutuksia investointisuunnitelmiin. Kyselyyn vastanneet päätöksentekijät ovat Strategy Talk HR 2022 -talk shown osallistujia.

Vastaajien päätöksentekoasema & toimialat

Vastaajista 80 % kuuluu yrityksensä johtoryhmään. Loput työskentelevät keskijohdossa ja päällikkö asemassa. Vastaajat työskentelevät suurissa ja keskisuurissa yrityksistä – liikevaihdoltaan vähintään 20 miljoonaa.

Vuosittainen kehitysbudjetti

Kaikki vastaajat ovat budjettivastuussa.

» Yli viidenneksellä on käytettävissään jopa yli miljoonan euron vuosittainen budjetti kehityshankkeisiin.
» 11 % vastaajista on puolen miljoonan – miljoonan euron kehitysbudjetti käytettävissä vuosittain
» Kolmanneksella on käytettävissä kehityshankkeisiin 100 000 – 500 000 euroa vuosittain

”Fokuksessamme on HR-tiedolla johtamisen kehittäminen ja HR-järjestelmähankinta.”

Mitkä seuraavista teemoista ovat ajankohtaisia seuraavan 1-3 vuoden aikana?

Luonnollisesta ajankohtaisimpia hankkeita vastaajien keskuudessa on HR-hankkeet – yli 90 % vastaajista ilmoittaa investoivansa näihin hankkeisiin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lähes 70 % panostaa analytiikkaratkaisujen kehittämiseen sekä tekoäly ja robotiikkahankkeisiin. Asiakaskokemuksen kehittämiseen ja digitaalisiin palveluihin investoi noin puolet vastaajista.

HR: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

HR-hankkeiden osalta investoidaan erityisesti henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja palkitsemisjärjestelmiin. Ulkoiset ja sisäiset koulutukset nähdään lähes yhtä tärkeänä – noin 70 % vastaajista kertoo investoivansa jompaan kumpaan tai kumpaankin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Lisäksi tärkeään rooliin nousee työhyvinvointipalvelut – lähes kaksi kolmesta kertoo panostavansa organisaationsa työhyvinvoinnin parantamiseen. Myös työntekijäkokemus ja johtamisen kehittäminen nousivat kyselyssä.

”Työajanhallintajärjestelmän uusiminen on ajankohtaista 2-3v sisällä, ja tavoitteena on käyttöönottaa samalla myös työvuorosuunnittelu, joka tällä hetkellä tapahtuu excelissä.”

HR: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Keskimäärin HR-kehityshankkeet ovat hyvällä mallilla osallistujien keskuudessa. Eniten kehitettävää löytyy palkitsemisjärjestelmistä sekä intranet hankkeiden parista – vain noin 30 % arvioi yrityksensä olevan melko pitkällä hankkeiden kanssa.

Henkilöstön osaamisen kehittämisen parissa työskentelevistä noin viidennes vastaajista arvioi yrityksensä olevan vielä melko tai täysin alkutekijöissä. Työhyvinvointipalveluiden kanssa työskentelevistä yli puolet arvioi yrityksensä olevan tasolla 3/5 – kehitettävää vielä siis riittää.

Analytiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Raportointi ja dashboardit ovat vastaajien keskuudessa kiinnostavimpia analytiikkahankkeita  – lähes 90% vastaajista panostaa näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös ennustava analytiikka ja datan visualisointi nousevat vastaajien keskuudessa, noin kaksi kolmesta vastaajasta investoi näihin hankkeisiin lähitulevaisuudessa.

Analytiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Valtaosa vastaajista investoi raportointi ja dashboard ratkaisuihin seuraavan kolmen vuoden aikana – hankkeiden kanssa ollaan myös pisimmällä analytiikkaprojekteista. Vastaajien keskuudessa on kuitenkin paljon hajontaa. Suurin osa vastaajista (36 %) arvioi organisaationsa olevan asteikolla 3/5. Noin 15 % arvioi organisaationsa olevan jopa melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa, kun taas puolet vastaajista kertovat olevansa melko tai täysin alkutekijöissä.

Eniten apua kaivataan itsepalvelu analytiikan sekä ennustavan analytiikan hankkeissa – molemmissa yli 70 % vastaajista kertoo organisaationsa olevan melko tai täysin alussa hankkeiden kanssa.

Tekoäly & robotiikka: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Tekoäly & robotiikkahankkeista ajankohtaisimmiksi nousee automatisoinnin kehittäminen – noin 65 % vastaajista kertoo investoivansa automatisointiin  seuraavan kolmen vuoden aikana.

Ohjelmistorobotiikkaan investoi lähes puolet vastaajista. Lisäksi koneoppiminen, algoritmit sekä pilvipalveluiden kehittäminen ovat yli kolmanneksella vastaajista työnalla.

Tekoäly & robotiikka: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Suurin osa vastaajista kertoo organisaationsa olevan vielä melko alkutekijöissä tekoäly ja robotiikka hankkeiden kanssa. Hankkeita on aloitettu, mutta keskimäärin vastaajat kokevat olevansa vielä lähtökuopissa niiden kanssa.

Älykäs automaatio -hankkeet ovat aloitettu, mutta niiden parissa työskentelevistä vain 6 % kokee organisaationsa olevan melko pitkällä hankkeiden kanssa  – jopa lähes kolmasosa on melko tai täysin alussa.

Myös ohjelmistorobotiikan hankkeiden kanssa kukaan vastaajista ei arvioi yrityksensä olevan melko tai todella pitkällä – jopa  60 % suurin osa täysin tai melko alkutekijöissään ja loput asteikolla 3/5.

Digitaaliset palvelut: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Digitaalisten palveluiden alta ajankohtaisimmaksi hankkeeksi nousevat digitaalisen käyttäjäkokemuksen parantaminen, prosessien digitalisointi sekä digitaalinen asiakaskokemus – nämä projektit ovat työnalla yli puolilla vastaajista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Myös digitaalisiin alustoihin sekä digitaalisten palveluiden luomiseen investoidaan noin 45 % vastaajien organisaatioista.

Digitaaliset palvelut: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Digitaalisten palveluiden hankkeista pisimmällä ollaan sosiaalisen median hankkeet – 35 % kokee olevansa näiden hankkeiden kanssa melko pitkällä.

Eniten kehitettävää on digitaalisten liiketoimintamallien saralla, jopa lähes puolet vastaajista kokee organisaationsa olevan vielä melko tai täysin alussa kehitystyön kanssa. Digitaalinen käyttäjäkokemuksen parantaminen on valtaosalla työn alla, mutta hankkeiden kanssa ollaan hyvin eri vaiheissa eri yrityksissä – noin kolmasosa arvioi yrityksensä olevan melko tai todella pitkällä hankkeiden kanssa, ja hieman yli kolmasosa kertoo yrityksensä olevan vielä melko alkutekijöissä. Loput arvioivat olevansa tasolla 3/5.

Asiakaskokemus: ajankohtaisimmat hankkeet seuraavien 1-3 vuoden aikana

Asiakaskokemuksen saralla panostetaan erityisesti konseptin ja palvelumuotoilun ratkaisuihin – jopa lähes 70 % vastajista investoi näihin seuraavan kolmen vuoden aikana.

Asiakaskokemuksen mittaamisen ratkaisut ovat työnalla noin puolilla vastaajista. Myös asiakasymmärryksen ratkaisuja ja asiakaspolun optimointia kehitetään yli 40 % vastaajien organisaatioissa.

”Muutamia kehityskohtia nimetäksemme: HR and Company culture, Employee Experience, Employer Branding, Shared HR Services & Performance Management.”

Asiakaskokemus: Kuinka pitkällä olette seuraavissa hankkeissa?

Asiakaskokemuksen kehittämisessä pisimmällä ollaan mittaamisen ratkaisuiden kanssa – noin 80 % kokee organisaationsa olevan tasolla 3-4/5.

Konseptin ja palvelumuotoiluratkaisujen kanssa hieman yli neljäsosa arvioi yrityksensä olevan melko pitkällä, kun taas hieman yli kolmannes kertoo olevansa vielä melko tai täysin lakutekijöissä. Loput arvioivat olevansa tasolla 3/5.

Tapahtumakumppanina tavoitat sinulle tärkeimmän kohderyhmän tehokkaasti.

11. TOUKOKUUTA 2022 | Koskenranta, Helsinki

400+ HR-JOHTAJAN SHOW.

400+ HR-JOHTAJAN SHOW!

Osallistujina yli 400 Suomen suurimpien yritysten HR-johtajaa. Mukana edustajat mm.

 • ABB
 • Arla
 • Cargotec
 • DNA
 • Elisa
 • Ilmarinen

Tutustu täältä lisää osallistujaprofiiliin.

PÄÄTEEMAT

Suoraa puhetta asiasta.

 • Johtamistaidot
 • Strategiatyö
 • Työntekijäkokemus
 • Vastuullisuus
 • HR-analytiikka

YHTEISTYÖKUMPPANINA

Tavoita Suomen vaikutusvaltaisimmat HR-johtajat uusin keinoin.

 • Tapaamistakuu: 10-25 ennalta sovittua tapaamista
 • Vapaa verkostoituminen kaikkien osallistujien kanssa
 • Näkyvyys talk shown markkinoinnissa: tavoittaan maanlaajuisesti yli 5 000 kohderyhmän edustajaa.
 • Mahdollisuus saada edustajanne juontajien haastateltavaksi talk shown ohjelmaan.
 • PoweredBy -sessio.
 • Mainosaikaa talk shown mainoskatkolla.
 • Osallistujalista yhteystietoineen käyttöösi talk shown jälkeen